Glädjefrids

Glädjefrids (tidigare Glädjefrids minivarietésällskap) bildades särskilt inför Lunds Humorfestival 2012. Syftet var att spela en föreställning baserad på texter av lundahumoristen Axel Wallengrens alias Falstaff, fakir (1865-96) och namnet ”Glädjefrid” lånades från dennes litterära universum: det är namnet på fakiren Falstaffs ”mönsterfarm”.

Utsålt hus på festivalen ledde till att ensemblen erbjöds att senare samma år sätta upp ännu en fakirenbaserad föreställning. Den fick namnet ”Julestuga” och var, som man kan gissa, särskilt inriktad på julen. Rätt logiskt då den uppfördes inom ramen för arrangemanget ”Thomanders jul”.

Nu hade glädjefridarna fått blodad tand och det beslöts att satsa även på 2013 års humorfestival. Dock släpptes det uttalade fakirtemat och det bestämdes att Glädjefrids minivarietésällskap skulle agera som ett forum för att generellt förmedla ”historisk” humor som medlemmarna tyckte förtjänade förnyad uppmärksamhet och publik.

Den förste att få glädje av den nya inriktningen var den amerikanske musiker-humoristen Tom Lehrer som hyllades i föreställningen ”45 bortkastade minuter med Tom Lehrer”. Utöver på humorfestivalen spelades denna föreställning senare även inför två fullsatta hus på Nöjesteatern i Malmö.

Till 2014 års festival satsade Glädjefrids på att presentera ett smörgåsbord av svensk humor från hela 1900-talet: sketcher, monologer och kupletter skapade och uruppförda av en rad olika svenska humorister.

Samtliga shower går att boka till events, företag, etc.

  • Detta är en dålig teater!Lund Comedy Festival 2012 (UTSÅLD). Regi: Fredrik Tersmeden.
  • Julestuga: En fakirisk föreställningThomanders jul 2012. Regi: Fredrik Tersmeden.
  • 45 (bortkastade) minuter med Tom LehrerLund Comedy Festival 2013 (UTSÅLD), Nöjesteatern 2014 (UTSÅLD) Regi; Niklas Jönsson.
  • Svensk 1900-talshumor: En rolig historia – Lund Comedy Festival 2014 (UTSÅLD), Tomarps Kungsgård 2015 (UTSÅLD) Regi; Fredrik Tersmeden.

Lehreraffisch A3.indd10499517_10152206674250796_2012762356881260474_o

Glädjefrids på Facebook